Copyrights

Vrijwel alle teksten, foto’s en illustraties, Copyright: Stichting Klankbord Valkenswaard (vragen over copyrights). Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Klankbord Valkenswaard informatie (teksten en foto’s daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Broncodes, databaseontwerp, content management systeem en design, Copyright: Maaswebsites.nl