Wie zijn wij

Klankbord is de belangenvereniging voor leerlingen van het Centrum voor Muziek en Dans in Valkenswaard. Klankbord is een rechtspersoon met leden, opgericht met als doel: door nauwe samenwerking tussen de muziekschool en ouders/leerlingen een harmonisch muzikale ontwikkeling en ontplooiing van de leerlingen te bevorderen.

Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • aan de leerlingen die vanaf de Oriëntatiecursus lid zijn de mogelijkheid te bieden om voor het eerste jaar (binnen zekere grenzen) een muziekinstrument te huren c.q. te kopen.
  • evenementen te organiseren binnen en buiten het Centrum voor Muziek en Dans en te assisteren (soms ook financieel) bij de activiteiten die worden georganiseerd door de leiding van het Centrum voor Muziek en Dans.
  • als vertegenwoordiger van de ouders en leerlingen op te treden in het overleg en de samenwerking met de directie en de docenten van het Centrum voor Muziek en Dans.
  • overleg en samenwerking met vertegenwoordigers van organisaties of instanties of met personen, die de belangen van het muziekonderwijs voorstaan.

 

Bestuur

Het bestuur van Klankbord bestaat uit:

  • Tim Duijst - voorzitter
  • Arja Philippart - secretaris 
  • Lyt Brussé - instrumentenbeheer
  • Wim Firet - penningmeester

Adviseur namens het CMD

  • Naud Reyners - directeur

Taken

Klankbord heeft als belangrijkste taak de verhuur van instrumenten. Daarnaast assisteert de vereniging bij evenementen en projecten, die worden georganiseerd door of vanuit het Centrum voor Muziek en Dans.